Πρόγραμμα αγώνων Σαββάτου 23.04.2016 και Κυριακής 24.04.2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
11 : 00 – 13 : 00 Εγγραφές αθλητών και αθλητριών Παιδικών Αγώνων.
11 : 00 – 13 : 00 Εγγραφές αθλητών και αθλητριών

αγώνα 4 χιλ. Αμφίκλεια City Trail

16 : 00 – 18 : 00 Εγγραφές αθλητών και αθλητριών Παιδικών Αγώνων.
16 : 00 – 18 : 00 Εγγραφές αθλητών και αθλητριών

αγώνα 4 χιλ. Αμφίκλεια City Trail

18 : 00 Διεξαγωγή Παιδικών Αγώνων.
19 : 15 Εκκίνηση αγώνα 4 χιλ. Αμφίκλεια City Trail
20 : 00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
17 : 00 – 21 : 00

 

Εγγραφές αθλητών και αθλητριών αγώνων   24,2 – 10,9 και 6 χιλιομέτρων (αν δεν έχουν καλυφθεί σύμφωνα   με την προκήρυξη). Παραλαβή πακέτων   συμμετοχής από τη Γραμματεία του αγώνα.
21 : 00 Τεχνική ενημέρωση αθλητών και    αθλητριών.
   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ  24  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016

 

07 : 00 – 09 : 00

Εγγραφές αθλητών και αθλητριών αγώνων 24,2 – 10,9 και 6  χιλιομέτρων (αν δεν έχουν καλυφθεί σύμφωνα με την προκήρυξη). Παραλαβή πακέτων συμμετοχής από τη Γραμματεία των αγώνων.

09 : 15 Εκκίνηση αγώνα 10,9 χιλιομέτρων Μικρό Μονοπάτι Παρνασσού.
10 : 00 Εκκίνηση αγώνα 24,2 χιλιομέτρων Μονοπάτι Παρνασσού.
10 : 15 Εκκίνηση αγώνα 6 χιλιομέτρων Μονοπάτι Αμφίκλειας.
10 : 30 Αναμενόμενη άφιξη πρώτου αθλητή αγώνα 10,9 χιλιομέτρων.
10 : 50 Αναμενόμενη άφιξη πρώτου αθλητή αγώνα 6 χιλιομέτρων.
12 : 15 Αναμενόμενη άφιξη πρώτου αθλητή αγώνα 24,2 χλμ.
15 : 15 Απονομές.